Garanti

PRONOUNCE® aygıtı, ürünün ilk kullanıcısı ya da alıcısı tarafından normal kullanım halinde geçerli olmak üzere 2 Yıllık Sınırlı Garanti sunmaktadır.

SOUND FOR LIFE Ltd ürünün ilk kullanıcısı ya da alıcısına, PRONOUNCE® aygıtında işçilik ya da malzeme kusurlarının bulunmayacağını garanti etmektedir.
Ürün ömrü sırasında, su veya ateşle temastan, aşırı sıcak ya da soğuktan, yetki dışı kurcalamadan, hatalı kullanımdan ya da kötüye kullanımdan kaynaklanan sorunlar hariç olmak üzere, bu garantinin aksine bir durumun ortaya çıkması halinde, durumun derhal yazılı olarak bildirilmesi ve kusurlu ürünlerin/parçaların iadesi ile ilgili olarak verilecek talimatların müşteri tarafından yerine getirilmesi koşuluyla, söz konusu uygunsuzluklar, onarım ya da değiştirme yoluyla SOUND FOR LIFE Ltd tarafından giderilecektir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılacak düzeltme, ürün kalitesi ile ilgili olarak SOUND FOR LIFE Ltd kuruluşunun tüm sorumluluklarının yerine getirilmesi anlamını taşıyacaktır.
Belirtilen garanti münhasır olup, yazılı, sözlü ya da zımni tüm başka kalite garantilerinin yerine geçmektedir (tüm ticaret elverişlilik ve amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere).

Bir garanti işlemine ihtiyaç duymanız durumunda lütfen Buraya Tıklayın

Çevrimdışı görüşme