Sonuçlar

Eğitim alanında uluslararası isbirligi amacını taşıyan Avrupa Birliği programı SOCRATES kapsamında, Avrupa’daki 5 farklı üniversitede, 3 yıl süren AUDIO-LINGUA dil çalışması yürütüldü. Bu araştırmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koydu.Belirtilen çalışmada, yabancı il öğreniminde dinleme algısının ve sözlü ifade becerisinin geliştirilmesi amacıyla, Tomatis Metodu® adıyla bilinen özgün teknikle bağlantılı olarak geliştirilen ses algılama eğitimini aygıtları kullanılmıştır.

Söz konusu eğitimde hedef yabancı dilin grameri, sözcük hazinesi ya da sözdizimi esas alınmamaktadır. Bunun yerine, dilin ses boyutunu oluşturan ritim, melodi, tonlama ve ses üzerinde çalışma yürütülmektedir.

Çalışmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının*, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışmada, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Test group Group control
Dil becerileri 70.95 36.52
Aynı sonucu elde etmek için gereken süre 51.44 100

Çalışmanın sonuçlarına göre, “Standart yabancı dil eğitimini tamamlayıcı olarak ses algı eğitimine tabi tutulan öğrencilerde öğrenme süresinin kısaldığı ve bununla bağlantılı yorgunluğun yarı yarıya azaldığı, buna karşın standart yabancı dil eğitimini alan ve ses algı eğitimine tabi tutulmayan öğrencilerle aynı becerilerin geliştirilebildiği görülmüştür.”
« ingilizce öğreniminde harcanan ortalama sürenin sadece %3’ü konuşma çalışmalarına ayrılmaktadır. Pronounce sayesinde, bu süreyi uzatıp daha verimli hale getirebileceksiniz. Sonuçta, öğrenme süreniz yarı yarıya kısalacak ve özellikle kaydettiğiniz ilerleme sayesinde kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. »

Irene Montero, SOUND FOR LIFE Dil UzmanıNot: Çalışmada kullanılan ses eğitimi aygıtları, Tomatis® Metodu adını taşıyan kendine özgü yönteme dayanmaktadır. Pronounce aygıtının geliştiricileri, aynı zamanda bu yöntemin de sahipleri konumundadır. Pronounce aygıtında, söz konusu çalışmadaki yönteme benzer bir ses filtreleme işlemi uygulanmaktadır. Ancak, Tomatis® Metodu’ndan farklı olarak, Pronounce aygıtında havada iletim kulaklığı bulunmamakta ve böylece kulaklar açık kalmaktadır. Çalışmada, ek olarak, sadece müzik dinlemeye dayalı “pasif” çalışma esas alınırken, Pronounce aygıtında bu tip bir dinleme işlevi yer almamakta ve yalnızca kullanıcının sesi işlenmektedir. Çalışmanın sonuçları bağlamında Pronounce aygıtı değerlendirilirken, bu teknik farklılıklar dikkate alınmalıdır.

Çevrimdışı görüşme